Se incarca ...

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Jaguar E-Type” desfasurat pe pagina de Facebook Tiriac Collection

— noi 19, 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL 

Organizatorul Concursului cu premii „Jaguar E-Type” (denumit in continuare „Concursul”), desfasurat pe pagina de Facebook Tiriac Collection este Car Gallery S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Sos. Nordului 24-26, etaj 2, camera 10, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15297/2005, Cod Unic de Inregistrare RO17930997.


Participantii la acest Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament”).


Regulamentul va fi disponibil oricarei persoane in mod gratuit pe website-ul https://www.tiriaccollection.ro/noutati pe toata perioada Concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la inceperea Concursului, urmand ca acesta sa intre in vigoare numai dupa ce modificarea respectiva este disponibila pe website-ul https://www.tiriaccollection.ro/noutati.


Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate la adresa website-ului https://www.tiriaccollection.ro/noutati.


SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara in mediul on-line, fara limite teritoriale, exclusiv prin intermediul paginii oficiale de Facebook Tiriac Collection, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook Tiriac Collection poate fi accesata la adresa: https://www.facebook.com/TiriacCollection.


SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 19.11.2021 – 21.11.2021 (denumita in cele ce urmeaza “Perioada Concursului”). Anuntarea castigatorilor se va face pe data de 23.11.2021, ora 14:00 pe pagina oficiala de Facebook - https://www.facebook.com/TiriacCollection.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

La Concurs pot participa toate persoanele fizice interesate care adauga un comentariu in sectiunea de comentarii a postarii in care este prezentat concursul (denumiti in continuare „participanti”).

Participarea copiilor este permisa in urmatoarea modalitate:

 • Copii sub 13 ani – pot participa la Concurs prin intermediul contului de Facebook al unui parinte sau pe un cont gestionat de parinte pentru copil; parintii pot adauga comentariu in numele copiilor pe conturile proprii; in aceste situatii parintele respectiv nu mai poate participa si in nume propriu;
 • Copiii cu varsta intre 13 si 17 ani, inclusiv – pot participa la Concurs cu adaugare comentariu pe contul unui parinte care nu va mai putea participa in nume propriu, sau cu un comentariu pe contul propriu, dar cu acordul parintelui sau reprezentatului legal, dupa caz.


Pentru a se inscrie la Concurs, toti participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


 • Copiii (persoane sub 18 ani) sa indeplineasca toate conditiile de la punctele anterioare a) si b) aplicabile varstei lor, implinite anterior datei de inscriere in Concurs; parintii trebuie sa fie de acord cu participarea copiilor intre 13 si 17 ani si sa semneze formularul pus la dispozitie via email de catre angajatii Tiriac Collection prin intermediul adresei office@tiriaccollection.ro; ceilalti participanti in nume propriu trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani;
 • Conditiile contului de Facebook participant in Concurs:
 • participantul sa fie titularul contului sau parintele unui copil participant;
 • contul sa nu fie temporar si sa nu aiba durata setata pentru dezactivare;
 • contul sa fie generat (deschis) anterior datei de 01.10.2021;
 • sa adauge un comentariu la postarea concursului;
 • sa dea share postarii in care este anuntat concursul;
 • sa fie fan al paginii de Facebook Tiriac Collection, aspect exprimat prin subscrierea la pagina prin „like”.
 • sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs.


La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii sau copiii angajatilor Organizatorului sau ai altor companii afiliate. Interdictia de participare se extinde si la sotul/sotia si rudele de gradul I si copiii acestora. Prin inscrierea in Concurs, participantii sunt de acord si accepta prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda.

Pentru a participa la Concurs, o persoana trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile prevazute la punctele 1 – 5 de mai sus. Suplimentar, pentru copiii participanti trebuie sa fie respectate si conditiile de la punctele a) si b) de mai sus. Participantii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati din Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii Concursului, la validarea datelor inscrise de catre participanti in Concurs si la verificarea acordului parental. Copiii peste 13 ani care detin conturi proprii, dar care nu au acordul parintilor pentru participare, vor fi eliminati din Concurs. Acordul se considera acordat explicit in cazul in care copiii, indiferent de varsta, participa printr-un cont al parintelui sau reprezentantului legal si acestia din urma pot face dovada filiatiei sau a incredintarii copilului.


Validarea inscrierii la concurs presupune ca Organizatorul va verifica si confirma indeplinirea tuturor conditiilor si actiunilor prevazute de prezentul Regulament. In situatia in care nu sunt indeplinite toate conditiile din Sectiunea 4, lit. a) si b) si pct. 1-5, Organizatorul nu va considera respectiva inscriere valida, iar Participantul este descalificat/eliminat din concurs si nu va fi avut in vedere la desemnarea premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator, in conditiile in care acesta este suspectat de fraudarea Concursului sau in cazul in care s-a inscris pe baza unui cont creat de pe o adresa temporara, care expira automat dupa o perioada determinata de timp, detine un cont generat mai tarziu de 01.10.2021 sau utilizand un cont care nu ii apartine (exceptie instituita doar pentru copiii care utilizeaza conturile Facebook cu acordul parintilor).


Platforma Facebook nu are niciun fel de raspundere sau implicare in legatura cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui Concurs.


SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul va presupune din partea participantului realizarea actiunilor prevazute in sectiunea 4 din prezentul Regulament, iar contorizarea si verificarea inscrierilor se va realiza de catre Organizator pe data de 22.11.2021, ora 12:00.


Concret, etapele concursului sunt urmatoarele:

 • adaugarea unui comentariu la postarea cu concursul in perioada 19.11.2021 – 21.11.2021;
 • Inscrierea participantilor prin actiunile de la Sectiunea 4, punctele 3, 4, 5 si 6 si, ulterior, colectarea de like-uri in perioada: 19.11.2021 – 21.11.2021;
 • Trimiterea acordurilor parentale cel mai tarziu la 21.11.2021, orele 23:59, urmata de verificarea acordurilor parentale;
 • Validarea participantilor de catre Organizator: 22.11.2021, ora 12:00;
 • Validarea si contactarea directa a castigatorului pentru identificare: 22.11.2021, in intervalul 12:30-13:00
 • Primirea mesajului privat la care va raspunde castigatorul obligatoriu in termen de maximum 12 ore (pana la 23.11.2021, orele 02:00 am) comunicand urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, varsta, localitatea, numarul de telefon si adresa e-mail; pentru copii, suplimentar: numele si prenumele parintelui/reprezentantului legal, numarul de telefon, adresa e-mail. In functie de situatie pot fi solicitate si alte date privind calitatea persoanei care si-a dat acordul pentru participantul copil.
 • Publicarea castigatorului: 23.11.2021, ora 14:00, pe pagina oficiala de Facebook Tiriac Collection;
 • Acordarea sau ridicarea premiului: in zilele de vineri, sambata si duminica din intervalul 25 noiembrie - 19 decembrie 2021, intre orele 10:00 – 19:00, de la sediul galeriei Tiriac Collection – Str. Calea Bucurestilor nr. 289, Otopeni, Jud. Ilfov.


SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE:


Castigatorului Concursului ii va fi acordat un premiu, dupa cum urmeaza:


1) Sapca unicat cu inscriptia Tiriac Collection.


Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana.

In cadrul acestui Concurs nu se acorda contravaloarea in bani sau schimbarea premiului cu alte bunuri si/sau servicii.

In situatia in care castigatorul refuza sa accepte premiul, acesta nu va fi inlocuit cu un alt premiu / beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea in bani, ci premiul va ramane in posesia Organizatorului.


SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului premiului se va realiza de catre o persoana/comisie a Organizatorului, in functie de numarul de aprecieri primite (like) pana la data 22.11.2021, ora 12:00, pentru comentariul adaugat la postarea concursului.

 

Data anuntarii castigatorului: 23.11.2021, ora 14:00, pe pagina de Facebook Tiriac Collection, prin postarea unui anunt special dedicat castigatorului Concursului.

 

Castigatorul Concursului va fi primul participant cu cele mai multe aprecieri (like) primite la comentariul sau. 

Castigatorul va fi anuntat prin mesaj privat la care va raspunde obligatoriu in termen de maximum 12 ore de la primirea mesajului (pana la 23.11.2021, orele 02:00 am), tot prin mesaj privat, comunicand urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, varsta, localitatea, numarul de telefon si adresa e-mail. In cazul copiilor se va comunica suplimentar: numele si prenumele parintilor/reprezentantilor legali, numarul de telefon al unui parinte, adresa e-mail a parintelui respectiv. In functie de situatie pot fi solicitate si alte date privind calitatea persoanei care si-a dat acordul pentru participantul copil.

In cazul in care castigatorul nu va raspunde la mesajul Organizatorului in termen sau mesajul sau nu va cuprinde datele de identificare si comunicare solicitate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator si de a pastra premiul in posesia Organizatorului.

Contul castigator (cu denumirea data pe Facebook) va fi publicat de Organizator prin optiunea tag a numelui contului cu care persoana respectiva s-a inscris pe pagina de Facebook a Tiriac Collection. Aceasta conditie de anuntare a castigatorilor pe pagina Tiriac Collection este o conditie suplimentara a prezentului Regulament si este acceptata de participati in mod expres prin inscrierea in Concurs.


In cazul in care vor exista doi participanti cu acelasi numar de like-uri, castigatorul va fi desemnat de catre comisia de validare a castigatorilor Concursului, astfel:

 • va castiga participantul care a postat primul comentariul;


Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ conditiile descrise in Sectiunea 4 si sa accepte implicit aplicarea Regulamentului Concursului.


Verificari si sanctiuni: din dorinta de a nu prejudicia niciun participant care doreste sa intre in Concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sa fraudeze procesul de inscriere in Concurs, Organizatorul poate sa retraga acestor persoane dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme si/sau sa le restrictioneze participarea la Concurs.

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR


Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul sau, dupa caz, parintele castigatorului, trebuie sa ajunga prin mijloace proprii la Galeria Tiriac Collection situata in Calea Bucurestilor nr. 289, Otopeni, Ilfov, strict in zilele de vineri, sambata si duminica din intervalul 26 noiembrie - 19 decembrie 2021, intre orele 10:00 – 19:00, sa permita Organizatorului verificarea identitatii Castigatorului (sectiunea „despre” din contul Facebook) si documentul de identificare ca persoana fizica (CI, permis, pasaport, etc).

Pentru alte detalii de intrare in posesie a premiului, castigatorii pot contacta Organizatorul la urmatorul numar de telefon: 0755.128.444, in intervalul orar 10:00 – 17:00, zilnic, în perioada desfasurarii Concursului.


SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs pe perioada de desfasurare a Concursului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi considerata invalida. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Facebook participant in Concurs; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si prezinta un document de identitate valabil care contine datele respective, la ridicarea premiului.


SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Castigurile oferite de Organizator sunt neimpozabile conform Art. 110, alin. (4), lit. a) din Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Participantii inteleg ca inscrierea in concurs presupune prelucrarea de date cu caracter personal de catre Organizator, exclusiv in scopul desfasurarii Concursului, acordarii premiilor si indeplinirii obligatiilor prevazute de lege in sarcina Organizatorului.

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si cu prevederile Legii nr. 190/2018.

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant peste 18 ani intelege si accepta ca Organizatorul va putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (numele si prenumele, cod numeric personal), date de contact (adresa domiciliului, adresa de livrare, adresa e-mail, numarul de telefon), datele contului Facebook: profilul, fotografiile, datele din sectiunea „Despre”, datele continute in postarile publice.

Prin inscrierea la Concurs a unui copil sub 13 ani, prin intermediul contului parintelui Organizatorul va putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: datele de identificare ale copilului (numele si prenumele), varsta, datele de identificare ale parintelui (numele si prenumele, calitatea de ocrotitor legal), date de contact ale parintelui (adresa domiciliului, adresa de livrare, adresa e-mail, numarul de telefon), datele contului Facebook ale parintelui: profilul, fotografiile, datele din sectiunea „Despre”, datele continute in postarile publice.

Datele despre contul de Facebook vor fi vizibile Organizatorului si vor fi accesate exclusiv pentru validarea participarii la Concurs si a identitatii, in temeiul interesul legitim al Organizatorului (art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR), insa vor fi colectate si stocate de catre Organizator numai informatiile care dovedesc indeplinirea conditiilor de participare, dovada calitatii de ocrotitor legal in cazul copiilor si acordurile parentale.

Pentru a intelege ce date prelucram, temeiul, scopul si durata prelucrarii, precum si care sunt drepturile dvs cu privire la prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal, va rugam sa consultati Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila ca Anexa 2 la prezentul Regulament.


SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila in termen de 30 de zile de la data anuntarii castigatorilor, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.


 

 

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Parti si a carui aparitie il pune pe Organizator in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, fraude informatice de orice fel, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina de Facebook Tiriac Collection existenta acestuia.


SECTIUNEA 14. INTRERUPEREA SAU INCETAREA CONCURSULUI

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea Concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:

- au aparut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea Concursului, nu s-a putut realiza o zi de Concurs sau pagina de Facebook a Organizatorului nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de vointa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, in interiorul perioadei de derulare a Concursului, a unei legi care interzice desfasurarea concursurilor/promotiilor de genul celui /celor desfasurat(e) de catre Organizator sau care stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul Concursului.

Intreruperea derularii Concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele mentionate mai sus. Orice intrerupere a Concursului va fi anuntata de Organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de publicare utilizate pentru Concurs.

Prezentul Concurs poate inceta inainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.CAR GALLERY SRL

Administrator

Teodor Dorcescu

 

 

 

ANEXA 1 

ACORD PARENTAL

Subsemnatul/a,

Dl./Dna  ____________, domiciliat/a in _____________________________________________, 

Cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii, declar ca sunt ocrotitor legal (parinte, tutore, incredintare spre crestere si educare) si titular al raspunderii parintesti pentru copilul:

Numele si prenumele: _______________________

Varsta: __________________

Domiciliul: _________________________________

Declar ca am citit Regulamentul de desfasurare a concursului cu „Jaguar E-Type”  organizat in mediul on-line si publicat pe website-ul https://www.tiriaccollection.ro/noutati si nota de informare pentru participanti, anexa a acestuia.

Cu ocazia concursului cu premii organizat de societatea Car Gallery S.R.L. cu sediul social in Bucuresti Sos. Nordului, Nr. 24-26, Etaj 5, Cam. 15, Sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15297/2005, Cod Unic de Inregistrare 17930997, atribut fiscal RO, pentru promovarea in mediul on-line a Galeriei Tiriac Collection, declar urmatoarele:

 1. Cont propriu al copilului (cu varsta de la 13 pana la 18 ani): 

Sunt de acord cu participarea copilului ca titular de cont Facebook la concursul „Jaguar E-Type”  organizat in mediul on-line ( Facebook):


______________________ (semnatura ocrotitorului legal al copilului – de la 13 la 18 ani)

 

 1. Contul parintelui (pentru copiii pana in 13 ani):

Sunt de acord cu utilizarea contului meu de Facebook in scopul participarii copilului la concursul „Jaguar E-Type”  organizat in mediul on-line (Facebook):


______________________ (semnatura ocrotitorului legal al copilului sub 13 ani)


 1. Acord publicare nume castigator (copii sub 18 ani):

In situatia in care copilul va fi desemnat castigator, sunt de acord ca numele si prenumele acestuia si contul de Facebook participant (al meu sau al copilului, dupa caz) sa fie publicat pe paginile de socializare unde se desfasoara concursul (Facebook):


______________________ (semnatura ocrotitorului legal – ambele situatii)

 

 1. Acord prelucrare date copil (copii sub 18 ani):

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului in scopul participarii la concursul organizat in mediul on-line „Jaguar E-Type”:


______________________ (semnatura ocrotitorului legal – ambele situatii)

 

 

ANEXA 2

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CONCURS: „Jaguar E-Type

 

Prezenta Nota de informare este importanta pentru ca va explica detaliat ce date cu caracter personal prelucram, de ce avem nevoie de datele acestea si cum le folosim. Va rugam sa cititi cu atentie pentru a intelege ce drepturi aveti in legatura cu datele personale pe care noi le prelucram si ce actiuni aveti la indemana pentru exercitarea acestor drepturi.

I. IDENTITATEA OPERATORULUI - CINE ITI PRELUCREAZA DATELE PERSONALE

Concursul este organizat si desfasurat de Car Gallery S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nordului 24-26, etaj 2, camera 10, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15297/2005, Cod Unic de Inregistrare RO17930997, (denumita in continuare „Operatorul” sau „Tiriac Collection”).

Car Gallery S.R.L. este operator de date cu caracter personal, adica este responsabila de prelucrarea datelor, indiferent ca le colecteaza direct de la participant sau din alte surse permise. Depunem toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele participantilor. Nu vom transmite datele unor alte persoane decat cele indicate in prezenta Nota de informare si nu le vom folosi in alte scopuri decat pentru detaliile legate de acest concurs.

II. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN CADRUL CONCURSULUI

Operatorul prelucreaza numai acele date cu caracter personal necesare pentru organizarea si desfasurarea Concursului, respectiv:

Nr. crt.

Categorii de date pentru participantii peste 18 ani si parintii copiilor

Scop

Temei legal

1

Date de identificare din cartea de identitate (numele si prenumele, varsta, domiciliul, CNP)

Pentru corelarea contului de Facebook cu persoana fizica ce a castigat premiul, validarea inscrierii si a castigatorului.

Art. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD nr. 679/2016

2

Date de contact si pentru preluare premiu (adresa domiciliului, adresa de livrare, adresa e-mail, numarul de telefon, semnatura)

Pentru identificare, acord parental (daca este cazul), confirmare identitate, corespondenta pentru livrare si pentru livrarea efectiva a premiului si semnarea procesului verbal de primire

Art. 6, alin. (1), lit. c) din RGPD nr. 679/2016


3

Datele contului Facebook (profilul, fotografiile, datele din sectiunea „Despre”, datele continute in postarile publice) si date care sunt facute publice in mod manifest de catre persoana vizata

Pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concursul cu premii

Art. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD nr. 679/2016


4

Fotografia/ imaginea

Pentru extragerea castigatorilor, aceasta fiind atasata contului de Facebook

Art. 6, alin. (1), lit. c) din RGPD nr. 679/2016

 

Categorii de date pentru participantii sub 18 ani:

 

5

Pentru titularii de cont, de la 13 pana la 18 ani: datele contului Facebook (profilul, fotografiile, datele din sectiunea „Despre”, datele continute in postarile publice) si date care sunt facute publice in mod manifest de catre persoana vizata 

Pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concursul cu premii

Art. 6, alin. (1), lit. c) 

Art. 8, alin. (1),

Art. 9, alin. (2), lit. a) si e);

din RGPD nr. 679/2016

 

6

Pentru participantii cu varsta sub 18 ani: numele si prenumele, varsta

Pentru inscrierea si validarea participantului, acordarea premiului si acordul parental

Art. 6, alin. (1), lit. a)

Art. 8, alin. (1)

din RGPD nr. 679/2016


Datele cu caracter personal pe care le prelucram vor fi furnizate de participanti sau ocrotitorii lor legali cu prilejul inscrierii la Concurs sau sunt vizibile pentru noi pe contul de Facebook cu ocazia inscrierii, validarii participarii si acordarii premiului.

Informam toti participantii ca este posibil ca detinatorii platformei Facebook sa aiba acces la datele cu caracter personal pe care le furnizeaza, fara controlul nostru. Recomandam participantilor sa citeasca si Politica de confidentialitate proprie a platformei Facebook inainte de a ne furniza date cu caracter personal.

Daca nu va doriti ca Operatorul sa prelucreze datele cu caracter personal, va rugam sa nu va inscrieti in concurs si sa nu transmiteti catre noi solicitari, date si/sau documente care contin date cu caracter personal. In absenta prelucrarii datelor cu caracter personal, nu va veti putea inscrie pentru participarea la concursul organizat de noi. De asemenea, chiar daca nu va inscrieti in concurs, insa transmiteti Operatorului solicitari sau intrebari cu privire la concurs, datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv pentru a raspunde solicitarilor si intrebarilor adresate.


III. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal mentionate la punctul II pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere in concurs, asa cum sunt ele prevazute in Regulament, pentru validarea inscrierii, precum si pentru desemnarea castigatorilor si atribuirea premiilor.


Nu vom contacta in mod direct participantii prin intermediul mesajelor private Facebook decat daca au fost declarati castigatori si doar pentru a anunta castigarea premiului si pentru a transmite urmatorii pasi necesari pentru a intra in posesia premiului. Ulterior, vom contacta prin e-mail castigatorul pentru a-i confirma identitatea (inclusiv pentru confirmarea acordului parental si a statutului de ocrotitor legal al copilului) si, conform solicitarii, prin curier, pentru a transmite premiul si pentru a semna procesul-verbal de predare-primire a premiului.


Concret, Operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la concurs in urmatoarele scopuri:

Inscrierea si validarea inscrierii in concurs;

Desemnarea si validarea castigatorilor;

Atribuirea premiilor (inclusiv furnizarea informatiilor necesare pentru livrarea premiului, completarea si semnarea procesului-verbal de predare-primire);

Respectarea si executarea Regulamentului oficial al concursului;

Asigurarea unei comunicari eficiente cu Operatorul, prin oferirea unui raspuns la intrebarile si solicitarile referitoare la concurs, daca este cazul;

Indeplinirea obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului; dovada acordarii premiului catre organele fiscale de control;

Arhivarea documentelor concursului;

Solutionarea oricaror solicitari/sesizari/plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea concursului, respectiv cu acordarea premiilor;

Constatarea sau apararea unor drepturi si interese in fata instantelor de judecata sau in fata unor institutii/autoritati competente sa desfasoare proceduri judiciare sau administrative;

Indeplinirea oricaror obligatii legale impuse Operatorului.


Premiile acordate castigatorilor concursului pot fi livrate prin societati specializate de curierat. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal pe care o va face firma de curierat in afara scopului stabilit de Operator (livrarea premiului) este independenta de actiunile si de controlul nostru.


Totodata, informam participantii ca desemnarea castigatorilor se va realiza prin aportul unei comisii la care participa si consultanti externi pentru marketing care au calitatea de destinatari ai datelor si cu care am semnat acorduri specifice de confidentialitate.

V. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal se supune si politicilor Facebook, pentru datele publicate voluntar pe aceasta retea sociala, chiar daca acestea se afla pe contul organizatorului concursului, Operatorul.

Operatorul pastreaza datele tale personale atat timp cat este necesar indeplinirii scopului pentru care au fost colectate, respectiv respectarea si executarea Regulamentului Oficial al concursului.


Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate pe durata Concursului, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului dupa implinirea unui termen de 3 (trei ani) de la finalizarea Concursului, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale ori a unor interese legitime ale Operatorului sunt necesare durate mai mari de pastrare. In aceste din urma situatii, daca este cazul, dupa implinirea duratei necesare conform scopurilor mentionate, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din evidenta Operatorului si/sau vor fi luate masuri pentru anonimizarea acestora, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila.


Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori sunt stocate de catre Operator pentru o perioada egala cu termenele prevazute de legislatia aplicabila, precum:

intocmirea si pastrarea documentelor financiar-contabile - 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia evidentele contabile au fost intocmite potrivit legislatiei contabile in vigoare;

revendicarea sau apararea unor drepturi - se va lua in considerare termenul general de prescriptie de 3 ani, prevazut de Codul civil.


VI. MODALITATEA DE PRELUCRARE. CUI DEZVALUIM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul va colecta si prelucra datele tale numai in scopurile si modalitatile declarate.

Operatorul nu va transfera catre terti datele personale colectate si stocate in baza de date, cu exceptia partenerilor nostri (furnizori de servicii, inclusiv servicii de curierat rapid, furnizori de sisteme IT, parteneri, contabili, avocati, auditori, experti, consultanti marketing, etc), cu care am incheiat contracte in acest sens si care se obliga sa indeplineasca aceleasi cerinte cu privire la confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal si sa le prelucreze exclusiv in scopurile determinate de organizatia noastra. In aceste conditii, datele vor fi dezvaluite numai in masura in care o asemenea dezvaluire este necesara.

De asemenea, vom putea dezvalui datele unor terte parti in urmatoarele situatii:

daca avem consimtamantul pentru o astfel de dezvaluire;

catre organele statului, in situatia in care exista o cerere expres transmisa din partea acestora si legea o impune ori daca exista in sarcina noastra obligatii impuse de lege cu privire la securitatea nationala, prevenirea sau combaterea unei activitati ilegale;

catre persoanele care actioneaza legal in numele tau, daca aceasta calitate este dovedita;

ori daca dezvaluirea este necesara pentru protejarea bunurilor, drepturilor si persoanelor ori pentru a raspunde si a ne apara impotriva unei reclamatii.


Datele prelucrate de noi sunt stocate pe servere aflate in Romania si arhivate fizic la sediul Operatorului. Nu transferam datele catre persoane dintr-o tara terta (din afara Spatiului Economic European – SEE.

 

VII. DREPTURILE TALE

 

Dreptul de a fi informat 

Prezentul document furnizeaza informatiile pe care aveti dreptul sa le primiti in conformitate cu legislatia aplicabila. De asemenea, aveti dreptul de a ne solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care Operatorul le detine ori sa ne solicitati informatii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor.


Dreptul de acces la date 

Ne puteti solicita confirmarea ca datele sunt prelucrate de noi si puteti solicita informatii privind modalitatea in care aceste date sunt gestionate. O astfel de cerere se adreseaza Operatorului, iar raspunsul este furnizat in termen de 30 de zile de la data cererii, in mod gratuit (cu exceptia cazului in care cererile au caracter repetitiv ori sunt nefondate sau excesive). Acest termen se poate prelungi cu doua luni in cazul in care cererea este complexa. In acest caz, veti fi informat in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii cu privire la necesitatea si motivele extinderii termenului de raspuns.


Dreptul de rectificare 

Ne puteti solicita rectificarea sau completarea datelor inexacte. Vom raspunde in termen de cel mult 30 de zile de la data solicitarii. Acest termen se poate prelungi cu inca doua luni in cazul in care cererea este complexa. In acest caz, veti fi informat in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii cu privire la necesitatea si motivele extinderii termenului de raspuns. Vom transmite modificarile oricaror parteneri care trebuie sa le schimbe si va vom informa ca acest lucru a fost facut.


Dreptul la stergerea datelor 

Ne puteti solicita oricand stergerea datelor cu caracter personal, dar doar daca nu exista alte obligatii de pastrare. Totusi, va rugam sa aveti in vedere ca pot exista si alte situatii in care datele nu vor putea fi sterse (spre exemplu, daca datele tale sunt prelucrate pentru indeplinirea unor obligatii legale ori pentru constatarea sau apararea unui drept in justitie). Unde este posibil, Operatorul va respecta dreptul persoanei si va sterge datele fara intarzieri nejustificate.


Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Puteti alege sa pastram datele, dar sa ne solicitati sa oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci cand doriti, spre exemplu, pentru verificarea corectitudinii datelor sau scopul procesarii acestora.


Dreptul la portabilitatea datelor 

Datele se afla inregistrate atat in format fizic cat si electronic, in baze de date prelucrate manual. Aveti dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fara opozitie din partea noastra. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informatiile intr-un format portabil/structurat, utilizat in mod curent.


Dreptul de opozitie 

Aveti dreptul de a va opune oricand prelucrarii datelor cu caracter personal si ne puteti solicita sa nu le mai prelucram.


Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri 

 

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere 

 

 

 

 

 

Dreptul de retragere a consimtamantul 

Nu practicam luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, nu vom crea profiluri, cu efect juridic sau similar semnificativ pentru participanti.Daca nu sunteti multumit de raspunsul primit la solicitarea adresata ori daca apreciati ca va sunt incalcate drepturile, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1.


In alte circumstante, cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul parental pentru prelucrarea datelor copiilor, va puteti retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, iar noi vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.


Ne puteti contacta oricand pentru exercitarea acestor drepturi, prin urmatoarele modalitati:

transmiterea unui e-mail catre responsabilul cu protectia datelor: dataprotection@tiriacgroup.ro

transmiterea unei cereri scrise, semnata, la adresa postala: Soseaua Nordului, nr. 24 – 26, sector 1, Bucuresti, cu mentiunea „Car Gallery – DPO”.


Este posibil ca in unele cazuri sa nu va putem identifica intrucat nu ati furnizat suficiente date in solicitare. In astfel de cazuri, va vom solicita informatii suplimentare care sa permita identificarea solicitantului. Daca nu ne furnizati aceste informatii, nu suntem obligati sa va raspundem.


Daca sunteti nemultumit cu privire la raspunsul oferit de Operator la solicitarea adresata, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a va adresa instantelor de judecata.


VIII. MASURI DE SECURITATE

Operatorul se angajeaza sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. In acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar copierea datelor se va putea face numai la locul in care sunt gestionate.


Operatorul va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu exceptia altor cazuri permise de lege, si numai pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor stabilite, cu exceptia situatiei in care in sarcina Operatorului exista o obligatie legala de a pastra datele pentru o perioada mai lunga.

Operatorul se angajeaza sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea datelor cu caracter personal intr-o maniera exacta, completata si actualizata, pentru a indeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de interventie si de opozitie. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenta curenta. Vom proceda la verificari periodice asupra datelor cu caracter personal detinute de organizatia noastra, iar cele care nu mai servesc realizarii scopurilor sau indeplinirii unor obligatii legale vor fi distruse sau transformate in date anonime intr-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

 

IX. MODIFICAREA NOTEI DE INFORMARE


Prezenta Nota de informare poate fi supusa modificarilor in orice moment de catre organizatia noastra. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevazuta de cea mai noua versiune a prezentei Note de informare, care va fi pusa la dispozitie pe website. Ne rezervam dreptul de a va transmite actualizari referitoare la aceasta nota de informare. Nu va vom transmite alte tipuri de informatii.


CAR GALLERY SRL

Administrator

Teodor Dorcescu


Tiriac Collection APP

Viziteaza Tiriac Collection oricand si oriunde! 

O experienta virtuala de 360º prin intermediul aplicatiei mobile.

Download App Download App
 

Vizitati-ne

Calea Bucurestilor 289. Otopeni. Ilfov
Indrumari catre locatie

 

Ore de deschidere

Vin. Sam. Dum. 10:00 - 19:00
Lun. Mar. Mie. Joi. Inchis